Recrutarea de elite - studopediya

În opinia noastră, postulatele de bază ale acestei definiții sunt următoarele:

1. caracteristicile individului (precum și așteptările și opiniile individuale cu privire la politica) dau naștere la motivația individului de a dobândi poziții de putere;După cum sa menționat mai sus, unul dintre principiile-cheie ale teoriei elitiste clasice (G.Moska, Pareto) este auto-suficiența a elitei, pentru selectarea candidaților pentru a ocupa posturi politice importante doar din mass-media de elită. G.Moska a subliniat că, odată cu trecerea timpului și complexitatea criteriilor de performanță de relații sociale pentru placa sunt din ce în ce mai complexe și diferențiate. În cazul în care ultima camera de elita sa bazat pe religie, structura clan sau tradiție, societatea modernă necesită anumite cerințe speciale pentru calitatea de membru în elita militară, sistemul judiciar și aparatul administrativ. Din punct de vedere al G.Moska, unul dintre cei mai importanți factori în asigurarea viabilității sistemului, este de recrutare a elitei din păturile de mijloc ale societății. Mobilitatea carierei coopta noi membri, prin care clasa conducătoare își menține legătura sa cu restul societății.Atâta timp cât elita conducătoare poate îndeplini funcția de auto-reproducere, este capabil să domine pe deplin societatea. Mai mult decât atât, în cadrul autoreproducere nu se înțelege o continuare naturală a membrilor de familie ai elitei, dar capacitatea de a rădăcină și treci principii succesorilor, valori și norme ale elitei conducătoare. Odată ce acest mecanism dezvoltă potențialul lor, odată ce premisele schimbarea ulterioară a stratului de guvernare. În acest aspect de mare interes este teoria circulației elitelor. formulată de Pareto.

Esența teoriei clasice a circulației (circulație) elitele se reduce la următoarele dispoziții:

Se crede că sistemul breslelor este diferit de responsabilitatea antreprenorială a candidaților să urmeze cu strictețe cerințele grupului de guvernământ (clasă, partid, etc). Procesul de mutare într-un astfel de sistem nu este posibilă fără sprijinul stratului de guvernare, care, la rândul său, ridică o gamă largă de cerințe, a căror principală este de loialitate (dacă nu devoțiunii) de potențiale alegeri ale elitei conducătoare. Selecția se efectuează selektoratom - un cerc restrâns de cei mai influenți membri ai elitei. Rezultatul este formarea grupului conducătoare coezive cu un nivel suficient de ridicat de continuitate și o probabilitate redusă de apariție a contradicțiilor intra.