Progresul social - studopediya

Progresul social - este direcția de dezvoltare a societății umane, care se caracterizează prin schimbări ireversibile în umanitate, ca urmare a trecerii de la inferior la superior, de la mai puțin perfect la starea mai perfectă. În cazul în care suma efectelor pozitive ale schimbărilor sociale pe scară largă este mai mare decât suma negativ, atunci vorbim de progres. În caz contrar, există o regresie.Regression - tipul de dezvoltare caracterizat prin trecerea de la mare la mic.

Astfel, progresul și este local și global. Regresia este doar local.

Mecanismul de progres social în toate sistemele este apariția unor noi nevoi în diferite sfere ale vieții publice, precum și identificarea oportunităților pentru satisfacerea acestora. nevoi noi apar ca rezultat al activității industriale, acestea sunt asociate cu căutarea și inventarea de noi mijloace de muncă, comunicare, organizarea vieții publice, cu extinderea și aprofundarea domeniului de aplicare a cunoștințelor științifice, creșterea complexității structurii activității de creație și de consum.

Intreaga experienta a secolului al XX-lea a negat abordare univariată la dezvoltarea societății moderne. Formarea acestui sau că structura socială este influențată de mai mulți factori: progresul științei și tehnologiei, starea relațiilor economice și sistemul politic al dispozitivului, tipul de ideologie, nivelul de cultură spirituală, caracterul național, mediul internațional și ordinea mondială existentă și rolul individului.Revoluția - schimbare bruscă complexă în toate sau cele mai multe aspecte ale vieții sociale, care afectează bazele sistemului existent și reprezintă tranziția societății de la un stat la altul calitativ.

Distincția între reformă și revoluția este văzută de obicei în faptul că reforma - o schimbare, care se realizează pe baza valorilor societății. Revoluția este o abatere radicală de valorile existente în numele de re-orientare pe de altă parte.

Sociologii distinge între două tipuri de modernizare: organice și anorganice. modernizarea ecologică este un moment de auto-dezvoltare și a fost elaborat de întregul curs de dezvoltare anterioare. Ea apare ca un proces natural de dezvoltare progresivă a vieții sociale în tranziția de la feudalism la capitalism. O astfel de modernizare începe cu o schimbare a conștiinței publice.

modernizarea anorganica are loc ca răspuns la provocarea externă din țările mai dezvoltate. Este un proces de „recuperare a decalajului“ de dezvoltare, derulat de cercurile conducătoare ale unei țări, în scopul de a depăși înapoiere istorică și de a evita dependența externă. modernizarea anorganica începe cu economie și politică. Aceasta se face prin împrumut experiență străină, achiziționarea de echipamente și tehnologii avansate, invitarea unor experți, studii în străinătate, restructurarea formelor de guvernare și a normelor vieții culturale pe modelul țărilor avansate.

Cu privire la dezvoltarea de reprezentări ciclice în cartea biblică Eklezziasta a spus: „Ceea ce a fost este ceea ce va fi; și ceea ce se face este ceea ce se va face, și nu este nimic nou sub soare ".

(. V î.Hr.) În înregistrările Herodot dat diagrama ciclului de solicitare a unui regim politic: monarhie - tirania - oligarhiei - democrația - oclocrație. În lucrările Polybus a efectuat o idee similară, că toate statele sunt cicluri de creștere inevitabile (200-118 BC.) - zenit - declin.