Cum să certifice copii ale documentelor

Cum să certifice copii ale documentelor

Activitățile economice ale oricărei companii, indiferent de mărimea și specializarea acesteia există un document important, dintre care majoritatea sunt copii realizate pentru uz intern (pentru angajați) și externă (pentru parteneri, agenții guvernamentale, etc.). Cu toate acestea, în multe situații procedura de eliberare a unui duplicat va fi diferit.La rândul său, încălcarea procedurii de înregistrare a documentelor poate duce la faptul că un duplicat va fi declarată ilegală.

Că o copie a documentului?

În conformitate cu punctul 29 din GOST 51141-98 „Hârtiile și arhivare. Termeni și definiții“, sub copia documentului trebuie să se înțeleagă, reproducerea pe deplin informațiile documentului original, și toate semnele sale exterioare sau o parte a acesteia, care nu are o forță juridică. În plus, o copie a documentului este considerat a fi o fotocopie, făcută atât imprimanta alb-negru și o culoare, cantitatea necesară de timp, reproduce exact documentul original. Pe lângă determinarea copiei există și conceptul de „copie certificată“, ceea ce înseamnă copia documentului, care, în conformitate cu procedurile stabilite, suportă detaliile necesare care îi conferă forță juridică. Ambele definiții demonstrează în mod clar necesitatea de a se conforma cu copiile certificate de ordine, deoarece în caz contrar nu ar servi scopurilor și obiectivelor.

Copii ale documentelor pentru angajat și contractor

Lista documentelor care trebuie furnizate la cererea salariatului în termen de trei zile, este încă deschis, ceea ce înseamnă că un angajat poate solicita o copie a oricărui alt document, care, în opinia sa, oferă informații cu privire la activitatea sa cu un anumit angajator. În plus, copii ale unor astfel de documente, regulile de asigurări și norme „privind protecția datelor personale“ Legea corespunzătoare. Astfel, dacă în document, o copie pe care angajatul este obligat să abordeze problemele legate de drepturile și interesele legitime, să conțină date cu caracter personal ale altor persoane, ar trebui să nu dea o copie a documentului, certificată în mod corespunzător și se extrage din ea.Un duplicat sau o copie a documentului

În ciuda faptului că copia documentului și o copie certificată a unei foarte asemănătoare sau, deseori, substitui reciproc în practică, nu ar trebui să confunde aceste concepte. Sub un duplicat al documentului înțelege oa doua copie a originalului, care are forță juridică. Sub copia documentului se referă la o copie, făcută pe o imprimantă, copiator sau o mașină de scris.

Nuante copie a cărții de muncă

Vorbind despre nuanțele de copii certificate ale documentelor necesare pentru a specifica copiile particulare ale carnetele de munca. Astfel, eliberarea de copii ale cărții de lucru ar trebui să asigure toate foile. Mai mult decât atât, în cazul în care una dintre foile plasate două registru de lucru inversare, inscripția de asigurare necesară pentru a pune în jos de două ori. În plus, actualul angajator zakonodatelstvoRumyniyapredostavlyaet pentru a trimite copii ale documentelor disponibile și solicitate de către alte entități și organisme publice, inclusiv copie a carnetelor de muncă, în cazul în care sunt necesare pentru a aborda problemele legate de drepturile și interesele legitime ale cetățenilor.

Copii ale documentelor la biroul de impozitare

Ca o opțiune - transferul creanțelor pe cale electronică prin canale de telecomunicații. Cu toate acestea, în cazul în care metodele generale nu funcționează, autoritățile de reglementare au dreptul de a trimite o solicitare prin e-mail înregistrată cu anunțul, care va fi considerată primită de către contribuabil, după șase zile de la expediere. În termen de zece zile de la primirea cerințelor autorității fiscale, entitatea de afaceri trebuie să fie prezentate la IRS solicitate documente, atât pe suport de hârtie și în format electronic. De regulă, contribuabilul este suficientă pentru a furniza copii ale documentelor necesare specialiștilor fiscale, certificate de el. Agenții de executare nu pot solicita copii legalizate ale documentelor contribuabilului în cazul în care nu este prevăzută de legislația Federației Ruse.

Copii ale documentelor către instanța de judecată

În conformitate cu articolul 71 al articolului de procedură civilă KodeksaRumyniyai 75 din Codul de procedură de arbitraj, probele scrise prezentate instanței în original sau sub formă de copii certificate în mod corespunzător, care, în opinia de arbitraj Curții Supreme de România. Acestea includ o copie legalizată a unui document semnat de un funcționar competent, din care emană documentul corespunzător.

Astfel, normele complexe ca urmare nu sunt listate, certificarea documentelor va deveni proces ușor și controlat.