în special site-uri sensibile

  • procurorii de specialitate
    Procurorii de specialitate. Punctul 1 st. 11 din Legea federală „Cu privire la Procuratură“, prevede că sistemul de urmărire penală este alcătuit din „birou militare și alte procuraturii specializate“, echivalent în volum autorității
  • Organismele specializate Procuratură
    organele de urmărire specializate sunt o parte integrantă a sistemului procurorului, deoarece problemele de legalitate în domenii specifice stocate.