Neprezentarea în instanță cauza buna, pedeapsa pentru eșecul de a apărea în instanță, consecințele și responsabilitatea

Dacă sunteți chemat la un organism judiciar, nu poți ignora primi citație. trebuie să prezinte judecătorului motiv valabil de absență de aluviuni ajunge la ora stabilită în sala de judecată. Ce circumstanțe vor fi considerate motive valabile? Și ce va fi privit ca o reticență normal să apară în instanță?Neapariția periculoase?

Avocat pretenții va ajuta în calificare motivele specifice pentru eșecul de a apărea. Consecințele neprezentării datorită particularităților de litigii, precum și rolul participanților în procesul judiciar. În cadrul procedurilor penale, civile, există unele nuanțe asociate cu lipsa de oameni necesare pentru a soluționa cauza.

În cadrul unei proceduri civile, instanța să ignore cerințele poate avea ca rezultat luarea în considerare a materialului în absența unui reclamant sau pârât. În acest scenariu, pârâtul nu se poate forma o obiecție la cererea. să transmită Curții poziția sa, stabilit argumentele care arată ilegitimitatea creanței.

În același timp, reclamantul nu ai pe teren, asigură partea opusă a procesului o oportunitate extraordinară de a contesta dispozițiile de fond ale cererii. Absența unui motiv valid se va reduce considerabil șansele de a unui rezultat pozitiv al cauzei la recursul materialelor în instanțele superioare.

În cadrul procedurilor penale, absența martorilor poate fi considerată ca această încercare de a ascunde informațiile disponibile sau să se sustragă responsabilității, prevăzute de legislație. Neprezentarea se pot confrunta cu unitatea, care este pusă în aplicare cu participarea reprezentanților organelor de drept.

Consecințele neprezentării

Neprezentarea în instanță poate fi completat de următoarele consecințe neplăcute:

 • Forțat livrate la ședința de judecată;
 • pedeapsa pentru eșecul de a apărea în instanță. Mărimea sancțiunilor pentru martori într-un caz civil este de 1000 de ruble pentru martori în procedurile penale -2500 ruble.


O listă a motivelor specifice pentru eșecul de a apărea în fața instanței în dreptul civil este absent. În acest caz, legiuitorul prevede o cerință obligatorie de a notifica instanța absenței sale pentru martorii care nu sunt în măsură să participe la ședința de judecată. Essoin trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. fie documentate;
 2. indică în mod clar imposibilitatea de a vizita ședinței.

Cum să convingă instanța de judecată?

Cel mai adesea, următoarele evenimente sunt recunoscute ca motive întemeiate pentru nefrecventare:

 1. boală a unui martor sau a familiei sale, care nu permit să vină în instanță;
 2. lipsa temporară de legături de transport între localități, accidente, etc.;
 3. dezastrele provocate de om;
 4. accidente rezultate din deteriorarea rețelelor inginerești sau electrice în casă;
 5. nici ordinea de zi;
 6. obtinerea ordinea de zi, în ziua judecății, sau mai târziu;
 7. nevoia de plecare pentru muncă sau ca urmare a unor circumstanțe personale dificile.

Consecințele neprezentării în instanță judecătorul determinată pe baza unei evaluări a documentelor prezentate de tine. În cazul în care documentele pe care le sunt absente din motive obiective, instanța poate declara cererea de solicitare materiale necesare. Dacă ați uitat despre întâlnirea sau nu au dorit să participe la proces, ar trebui să poarte răspunderea prevăzută de legislația procedurală.

Scutirea de răspundere

Responsabilitatea pentru eșecul de a apărea în fața instanței nu se produce în cazul în care:

 1. a depus o cerere de amânare a reuniunii;
 2. Acesta a depus o cerere pentru luarea în considerare a materialelor în absența unui reclamant sau pârât.

În practică, folosind diferite formulare petiția, dar cel mai frecvent folosit expresia standard, „din motive familiale“.

Ca regulă generală, motivația pentru eșecul de a apărea este lipsa unei poziții clare cu privire la problemele, frica psihologică și dorința de a evita responsabilitatea în cadrul procesului penal nămol civil. Dacă pentru unii - nici un motiv pentru a nu doresc să viziteze proces - să informeze instanța printr-o petiție privind necesitatea unei data procesului. de multe ori Curtea merge să se întâlnească și amână. Dar ține cont de data noii reuniunii va fi programată aproximativ o lună, astfel încât procesul nu poate fi strânse puternic.