Caracteristici ale organizațiilor birocratice

Birocrația -. acest cuvânt implică direcția pe care ia administrația publică în țările în care toate cazurile sunt concentrate în mâinile autorităților guvernamentale centrale, care acționează sub îndrumarea (superiori) și pe bază de rețetă (subordonati); De asemenea, sub birocrația a însemnat o clasă de persoane, brusc separat de restul societății și format din reprezentanți ai autorităților publice centrale.Weber credea că forma de organizare birocratică este cea mai eficientă în societatea contemporană. El a vrut să pună bazele unei organizații ideale care să asigure raționalitate maximă a comportamentului uman. Este punctul său de vedere este în mod clar diferită de înțelegerea acceptată a termenului „organizație birocratică“ folosit adesea pentru a descrie agențiile guvernamentale mari și greoaie sau companii private care, de regulă, nu ia în considerare nevoile individuale ale persoanelor în activitățile lor.

Smelser definește organizație ca grup secundar mare, care „este format, în scopul de a atinge anumite obiective.“


Astfel, caracteristica principala caracteristică a organizației este de a funcționa tseledostizheniya.

Organizația este un element important al structurii sociale decât organizarea mai clară în sine cunoaște o parte dintr-un sistem public, cu atât mai armonios va funcționa în societate, cu atât mai eficient se va tseledostizheniya.

Pentru tseledostizheniya eficientă necesară pentru a avea o structură sau de persoane care au efectuat funcțiile de coordonare și de gestionare.

O mare atenție a managementului organizațional dat Weber.
El a dezvoltat „de tip birocrația ideală“ - tipul ideal de lucrători care desfășoară activități de conducere (funcția de management) în organizație. Principalul avantaj al birocrației este o eficiență economică și activități economice ridicate, precum și caracteristici cum ar fi acuratețea, cunoștințele, eficiența, conflictele minime. Potrivit lui Weber, principalele caracteristici ale „ideal“ de organizare birocratică sunt:

1) Diviziunea muncii bazata pe specializarea funcțională;

2) ierarhie clară a autorității;

3) un sistem de norme care definesc drepturile și responsabilitățile fiecărui membru al organizației;

4) un sistem de proceduri care determină cursul de acțiune în toate situațiile întâlnite în procesul de funcționare a organizației;

5) nerespectarea de calități personale în relația dintre angajații organizației;

6) selectarea și numirea lucrătorilor lor calificați.